EU parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta vain vähän keinoja uusiutuvien edistämiseksi

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta hyväksyi 13.7.2022 näkemyksensä Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä. Valiokunta nosti komission esityksen uusiutuvan energian osuutta 40 prosentista vähintään 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Noston tavoitteena on kiihdyttää EU:n siirtymää kohti uusiutuvan energian laajempaa hyödyntämistä ja parantaa EU:n energiaomavaraisuutta Venäjän hyökkäyssodan takia.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta eiottanut kantaa ympäristövaliokunnassa jo käsiteltyihinkestävyyskriteereihin. Voiko metsäenergialla jatkossa täyttää valtioita sitovia uusiutuvan energian tavoitteita, jää syyskuussaparlamentin täysistunnossa päätettäväksi. MTK:n näkemyksen mukaanympäristövaliokunnan lausuntoa ei tulesellaisenaan hyväksyä, koska se sisältää enemmän rajoitteita kuin keinoja uusituvan energian edistämiseksi. Myös teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntapäätyi lausunnossaan kannattamaan puun hierarkiakäyttöä, eli kaskadikäyttöä.  

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan asettamaa tavoitetasoakehittyneiden biopolttoaineiden osuuksien kasvattamiseksi voidaan pitää kunnianhimottomana. Sähkö ja vetypolttoaineille sen sijaan haetaan keskeistä asemaa EU:n energiatavoitteiden toteuttajana. Kehittyneitä biopolttoaineita voitaisiin käyttää sellaisenaan nykyisessä ajoneuvokannassa, jolloin polttomoottoriajoneuvojen päästöt vähentyisivät. Erityisesti Keski-Euroopassa vallalla oleva vetybuumi näyttääkin tavoittaneen teollisuus- ja energiavaliokunnan. Lyhyen aikavälin keinot uusiutuvien edistämiseksi jäävät valitettavasti kevyemmälle huomiolle. 

Uusiutuvan energian direktiivin jatkoneuvottelut jatkuvat syyskuussa parlamentin täysistunnossa, jonka jälkeen alkavat komission, neuvoston ja parlamentin väliset kolmikantaneuvottelut. MTK:n näkemyksen mukaan uusiutuvien lisäämiseksi ja EU:n energiaomavaraisuuden parantamiseksi tulisi nyt käyttää kaikki olemassa olevat keinot – mukaan lukien vahva poliittinen tuki bioenergian roolin edelleen vahvistamiseksi. Nyt ei ole uusien esteiden luomisen aika. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.