Nesteen uusiutuvat ja kiertotalousratkaisut auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Nesteen uusiutuvat ja kiertotalousratkaisut auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään maailmanlaajuisesti yhteensä 10,9 miljoonaa tonnia* vuonna 2021. Määrä vastaa 1,7 miljoonan EU-kansalaisen keskimääräistä vuosittaista hiilijalanjälkeä (lähde: Maailmanpankki) tai 4,2 miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä.

”Kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen 10,9 miljoonalla tonnilla tarkoittaa, että olemme yli puolivälissä sitoumustamme: haluamme auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker.

”Meidän on vähennettävä myös omia ilmastovaikutuksiamme. Siksi laajensimme vuonna 2021 kunnianhimoista ilmastositoumustamme hiilineutraalista tuotannosta vuoteen 2035 mennessä ja asetimme konkreettisen tavoitteen Scope 3 -päästöille. Sitoudumme johtamaan siirtymistä hiilineutraaliin arvoketjuun vuoteen 2040 mennessä ja pienennämme myytyjen tuotteiden käyttövaiheen päästöintensiteettiä** 50 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2020 tasoon verrattuna. Saavutamme tämän tavoitteen lisäämällä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen osuutta ja tekemällä yhteistyötä toimittajien ja kumppanien kanssa päästöjen vähentämiseksi koko arvoketjussa. Lisäksi olemme edistyneet hyvin sitoumuksessamme saavuttaa hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Olemme tunnistaneet yli 100 toimenpidettä, joilla voidaan vähentää tuotannon päästöjä, ja osa niistä on jo toteutettu. Olemme esimerkiksi solmineet useita tuulivoimasopimuksia toimittajien kanssa”, Vanacker sanoo.

Nesteen jalostamot Suomessa, Alankomaissa ja Singaporessa valmistavat uusiutuvia tuotteita kokonaan uusiutuvista raaka-aineista. Tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 3,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

”Laajennamme jatkuvasti uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiamme, koska uusiutuvien tuotteiden kysyntä kasvaa merkittävästi entistä tiukempien ilmastotavoitteiden ja niitä tukevan sääntelyn myötä. Uusiutuvien tuotteidemme vuotuinen tuotantokapasiteetti nousee 4,5 miljoonaan tonniin, kun Singaporen jalostamomme laajennus otetaan käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Yhdessä Rotterdamin uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantohankkeen kanssa pyrimme saavuttamaan uusiutuvan lentopolttoaineen 1,5 miljoonan tonnin vuotuisen tuotantokapasiteetin vuoden 2023 loppuun mennessä”, Vanacker jatkaa.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja raakaöljypohjaisten tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuilla ovat Nesteen strategian ja vastuullisuusvision ytimessä. Neste laskee polttoainetuotteidensa hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-aineiden tuotannosta lopputuotteen loppukäyttöön asti. Nesteen uusiutuvat ja kiertotaloustuotteet vähentävät kasvihuonepäästöjä merkittävästi ja auttavat yhtiön asiakkaita pienentämään hiilijalanjälkeään tai tuotteidensa hiilijalanjälkeä.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähennysten laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan RED II -direktiivin (EU) 2018/2001 mukainen.

**) Käyttövaiheen päästöintensiteetti lasketaan jakamalla Nesteen myymien tuotteiden käytöstä aiheutuvat päästöt myydyn energian kokonaismäärällä (gCO2e/MJ).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Uutta markkinointikanavaa etsimässä

Nykymaailmassa nuorien aikuisten ja vähemmän vanhempienkin aikuisten kiinni saaminen ja kontaktointi markkinoinnin avulla on entistä haastavampaa. Tähän on monia syitä, mutta suurin on se, että me käytämme entistä useampaa kanavaa katsellaksemme viihdesisältöjä, ollaksemme kontaktissa kavereihin ja seuratessamme uutisia. Tämä johtaa siihen, että markkinoijien ja mainostajien on koko ajan löydettävä uusia kanavia potentiaalisten ostajien kontaktoiniin. Yksi tällainen kohtuullisen uusi, ja kasvava kanava on suomalaiseen kilpapelaamiseen erikoistunut www.suomiesports.fi, jonka kautta mainostajat saavat kontakteja pelaamisesta kiinnostuneista nuorista SEKÄ aikuisista useamman eri kanavan kautta. Suomiesports uutiset nimittäin julkaistaan kotisivujen lisäksi myös Facebookissa ja Twitterissä ja erilaisia kilpailuja pidetään myös Instagramissa- monikanavaisuus on tätä päivää, ja sitä Suomiesports tarjoilee myös asiakkailleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.