Etätyö ja vihreä siirtymä Suomessa 2023

Etätyöllä on myös tärkeä rooli vihreän siirtymän edistämisessä. Vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä kohti kestävämpää ja ympäristöystävällisempää taloutta ja yhteiskuntaa. Tämä edellyttää päästöjen vähentämistä ja resurssitehokkuuden parantamista eri aloilla, myös työelämässä.

Etätyöt ja oma sivuduuni voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristöhaittoja, kun työntekijät voivat välttää matkustamisen työpaikalle ja työpaikalta kotiin. Etätyö myös mahdollistaa työntekijöiden sijoittumisen eri paikkoihin, jolloin työmatkat lyhenevät tai jopa poistuvat kokonaan. Lisäksi etätyöllä on potentiaalia vähentää toimitilojen käyttöä, mikä voi vähentää energiankulutusta ja päästöjä.

Työmatkojen hiilidioksipäästöt

Työmatkat ovat yksi merkittävimmistä henkilöiden aiheuttamista päästöistä. Työmatkojen päästöjä syntyy erityisesti liikenteestä, joka on yksi suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä maailmassa. Liikenteen päästöt syntyvät pääasiassa polttoaineen kulutuksesta ja sitä kautta syntyvästä hiilidioksidista, mutta myös muut kasvihuonekaasut, kuten typen oksidit ja metaani, ovat merkittäviä päästöjä.

Erityisesti henkilöautot ovat yleinen tapa liikkua työmatkoilla, ja ne aiheuttavat huomattavia päästöjä. Työmatkojen päästöt ovat kuitenkin monimuotoisia ja riippuvat monesta tekijästä, kuten matkan pituudesta, liikennevälineestä, matkan aikataulusta ja matkan tarkoituksesta.

Työmatkojen päästöjä voidaan vähentää monin tavoin. Yksi tapa on siirtyä kestävämpiin liikkumismuotoihin, kuten kävelyyn, pyöräilyyn tai joukkoliikenteeseen. Toisena vaihtoehtona on käyttää vähäpäästöisiä ajoneuvoja, kuten sähkö- tai hybridiautoja tai polttokennoautoja. Työmatkoja voidaan myös lyhentää tai välttää kokonaan etätyön avulla, mikä vähentää liikkumisen tarvetta.

Lisäksi työmatkojen päästöjä voidaan vähentää edistämällä liikkumisen yhdistämistä ja monipuolisuutta. Esimerkiksi työmatkoja voidaan yhdistää muihin matkoihin, kuten asioinnin tai harrastusten kanssa, jolloin yhden matkan aikana voidaan hoitaa useampi asia. Työpaikat voivat myös kannustaa työntekijöitä käyttämään joukkoliikennettä tai pyöräilyä tarjoamalla esimerkiksi pyöräparkkeja tai työsuhdepyöriä.

Kestävän kulutuksen keino: etätyö

Etätyö on yksi keino kestävämpään kulutukseen, sillä se vähentää merkittävästi työmatkojen aiheuttamia päästöjä. Etätyö mahdollistaa työnteon paikasta riippumatta, mikä vähentää tarvetta liikkua työpaikalle joka päivä. Tämä puolestaan vähentää ajoneuvoliikennettä ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä.

Etätyöllä on myös muita positiivisia vaikutuksia kestävän kulutuksen kannalta. Se vähentää esimerkiksi tarvetta rakentaa uusia toimistotiloja ja siten vähentää rakentamisen aiheuttamia päästöjä. Etätyö voi myös lisätä työntekijöiden joustavuutta ja hyvinvointia, kun heillä on mahdollisuus työskennellä omassa ympäristössään ja paremmin sovittaa työ ja muut elämän osa-alueet yhteen.

Etätyö ei kuitenkaan sovi kaikille työntekijöille tai kaikkiin työtehtäviin, ja sen toteutus edellyttää hyvää etätyöskentelykulttuuria ja -ympäristöä. Etätyön toteuttamisessa on myös tärkeää huolehtia tietoturvasta ja tietosuojasta sekä huomioida ergonomiset näkökulmat työskentelyasennossa ja työvälineissä.

Yhteenvetona, etätyö on keino kestävämpään kulutukseen, sillä se vähentää merkittävästi työmatkojen aiheuttamia päästöjä ja voi lisätä työntekijöiden joustavuutta ja hyvinvointia. Etätyö ei kuitenkaan sovi kaikille työntekijöille tai kaikkiin työtehtäviin, ja sen toteuttamisessa on huomioitava erilaisia näkökulmia, kuten tietoturvan, tietosuojan ja ergonomian.

Etätyöllä on mahdollisuudet vihreän siirtymisen tukijana

Yhteenvetona, etätyöllä on tärkeä rooli vihreän siirtymän edistämisessä, kun pyritään vähentämään päästöjä, lisäämään resurssitehokkuutta ja edistämään kestävää kehitystä. Etätyö mahdollistaa uusia tapoja tehdä töitä ja edistää kestävää kehitystä työelämässä ja laajemmin yhteiskunnassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.