Ydinvoima ja vastuullinen energiantuotanto

green grass field near brown building during sunset

Ydinvoima on yksi energiantuotannon muoto, joka voi edistää vastuullista energiantuotantoa, kun sitä tuotetaan turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Ydinvoiman tuotannossa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä, ja se vähentää siten ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Ydinvoiman käyttöä on kuitenkin arvioitava kokonaisvaltaisesti, ja sen turvallisuus ja ympäristövaikutukset on varmistettava. Ydinvoimaloiden on täytettävä tiukat turvallisuusvaatimukset ja niiden on noudatettava ympäristönormeja, ja ydinjäte on käsiteltävä vastuullisesti.

Ydinvoiman tuotannon kestävyyttä on arvioitava myös sen suhteen, miten se vaikuttaa tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin käyttää energiaa. On tärkeää huomioida myös ydinjätteen varastointi ja sen mahdolliset vaikutukset tulevien sukupolvien elinympäristöön.

Kestävän energiantuotannon edistämisessä on tärkeää pyrkiä monipuoliseen energiantuotantoon ja energiatehokkuuden parantamiseen. Uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko- ja tuulivoima, tarjoavat lisämahdollisuuksia energiantuotantoon, ja energiatehokkuuden parantaminen vähentää energiantuotannon tarvetta.

Ydinvoima voi olla yksi osa vastuullista energiantuotantoa, mutta sen käyttöä on arvioitava huolellisesti kokonaisvaltaisesti, ja sen on täytettävä tiukat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset. Lisäksi on tärkeää pyrkiä monipuoliseen ja kestävään energiantuotantoon ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Kestävä energiantuotanto

Kestävä energiantuotanto tarkoittaa energiantuotannon muotoja ja käytäntöjä, jotka ovat ympäristöystävällisiä ja kestäviä pitkällä aikavälillä. Tärkeimpiä kestävän energiantuotannon muotoja ovat uusiutuvat energialähteet, kuten aurinko-, tuuli-, vesi- ja geoterminen energia. Näiden energialähteiden käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja siten kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

Kestävän energiantuotannon edistäminen edellyttää myös energiatehokkuuden parantamista, mikä tarkoittaa energian käytön optimointia ja hukkaenergian minimointia. Energiatehokkuuden parantaminen vähentää energiankulutusta ja energiantuotannon tarvetta.

Kestävä energiantuotanto edistää myös kestävää kehitystä, sillä se edistää taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Kestävän energiantuotannon muodot luovat uusia työpaikkoja ja edistävät paikallista taloudellista kehitystä. Kestävä energiantuotanto myös vähentää riippuvuutta tuontienergiasta ja edistää energiavarmuutta.

Kestävä energiantuotanto edellyttää myös vastuullisuutta ja ympäristönormien noudattamista energiantuotannossa. Energiantuotannon vaikutukset ympäristöön, kuten luontoon, ilmastoon ja veden laatuun, on otettava huomioon energiantuotannon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikkia näitä asioita tarkasteltaessa kestävä energiantuotanto on tärkeä tekijä, kun pyritään saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat YK:n asettamia maailmanlaajuisia tavoitteita, jotka pyrkivät edistämään kestävää kehitystä kaikkialla maailmassa. Kestävän kehityksen tavoitteet on suunniteltu auttamaan maailmaa kestävämmäksi, oikeudenmukaisemmaksi ja tasapainoisemmaksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet koostuvat 17 eri tavoitteesta, jotka ovat seuraavat:

 1. Ei köyhyyttä – köyhyyden poistaminen kaikkialta maailmassa
 2. Ei nälkää – ruokaturvan takaaminen kaikille ja kestävä ruokajärjestelmä
 3. Terveys ja hyvinvointi – parempi terveydenhuolto ja hyvinvointi kaikille
 4. Laadukas koulutus – koulutuksen saatavuus ja laatu kaikille
 5. Sukupuolten tasa-arvo – sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen
 6. Puhtaan veden ja sanitaation saatavuus – puhtaan veden ja sanitaation saatavuuden parantaminen
 7. Edullinen ja puhdas energia – kestävän energian käytön edistäminen
 8. Työpaikkojen ja taloudellisen kasvun edistäminen – kestävän talouskasvun ja työllisyyden edistäminen
 9. Teollisuus, innovaatio ja infrastruktuuri – kestävän infrastruktuurin ja teollisuuden edistäminen
 10. Vähemmän eriarvoisuutta – eriarvoisuuden vähentäminen kaikilla tasoilla
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt – kestävien kaupunkien ja yhteisöjen edistäminen
 12. Vastuullinen kulutus ja tuotanto – vastuullisen kulutuksen ja tuotannon edistäminen
 13. Ilmastotoimet – ilmastonmuutoksen torjuminen ja sen vaikutusten lieventäminen
 14. Meret ja merielämä – merien ja merielämän suojelu
 15. Luonnon monimuotoisuus – luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja suojelu
 16. Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot – rauhan, oikeudenmukaisuuden ja vahvojen instituutioiden edistäminen
 17. Kansainvälinen yhteistyö – kansainvälisen yhteistyön edistäminen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä ja toimenpiteitä kaikilla tasoilla, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat pohjan kestävälle kehitykselle ja ne ovat tärkeitä ohjenuoria kaikille toimijoille yhteiskunnassa. Kestävän kehityksen tavoitteet edistävät ympäristön, talouden ja yhteiskunnan kestävyyttä ja ovat keskeinen osa kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat toimintaa kaikilla sektoreilla, kuten energia- ja ympäristöpolitiikassa, kaupungin suunnittelussa, terveydenhuollossa, koulutuksessa ja talouspolitiikassa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Suomi on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja on aktiivinen toimija kansainvälisissä ympäristö- ja ilmastopolitiikan foorumeissa. Suomi on myös tehnyt konkreettisia toimia kestävän kehityksen edistämiseksi, kuten asettanut tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä, lisännyt uusiutuvan energian käyttöä ja parantanut energiatehokkuutta sekä edistänyt kiertotaloutta.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvaa työtä ja toimia kaikilta toimijoilta yhteiskunnassa. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa kestävään kehitykseen omilla valinnoillamme, esimerkiksi vähentämällä kulutusta ja käyttämällä kestävämpiä vaihtoehtoja arkipäivän valinnoissa.

Eurooppa ja Suomi – tulevaisuudessa

Mietityttääkö sinua Suomen ja Euroopan tulevaisuus, yhdessä tai erikseen? Nyt maaliskuussa 2023 olemme avanneet asiaa käsittelevän sivuston Suomi Euroopassa, jolla tulemme kertomaan Suomen ja EU:n asioista, poliitikkojen mielipiteitä, uutisia, tiedotteita… sillä ensi vuonna on jälleen Eurovaalit. Laita omiin selaimen kirjanmerkkeihin ja piipahda lukemassa, mitä Euroopassa tapahtuu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.